Mindfulness

Mindful Steps

- personlig utveckling med mindfulness -  


Mindfulness Mindfulnessträning hjälper dig att minska onödig stress, samtidigt som du lättare återhämtar dig. Den gör att du lär dig att känna igen din kropps första signaler på stress, vilket hjälper dig att kunna förändra dina invanda stressmönster.


Med mindfulness tränar du också upp din koncentrationsförmåga och ditt fokus. Du får verktyg som lär dig släppa det som för stunden är oviktigt och som du inte kan göra något åt för att istället medvetet välja att fokusera på det som just då kräver din uppmärksamhet. Att kunna välja var du har din uppmärksamhet, och att ha fokus på en sak i taget, gör att din stress minskar.


Genom att träna mindfulness får du en mer accepterande och inte dömande hållning till både dig själv och till livet och du blir mer lyhörd för andra människor och mer närvarande i dina relationer till andra människor. Träningen i medveten närvaro hjälper dig att tänka om, se vardagen på ett nytt sätt, göra kloka medvetna val och lära dig att dra gränser så du kan hantera stress på ett bättre sätt. Lär känna dig själv på ett djupare plan och upptäck
att DU faktiskt är den viktigaste personen i ditt liv!Stress och ständiga förändringar är en del av vår tids samhälle. Du kanske inte alltid kan påverka en del situationer men mindfulnessträningen ger dig ett verktyg att bättre hantera stressen och återhämta dig, vilket är nödvändigt för att undvika stressrelaterade sjukdomar.


De senaste årens hjärnforskning kring Mindfulness visar på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga.- Mindful Steps -


Martina de Freitas 

martina@mindfulsteps.se


Copyright © All Rights Reserved by Martina de Freitas | Mindful Steps